19 Maj

Prace wykonywane na wysokościach zaliczane są do prac wyjątkowo niebezpiecznych. Pracodawca jest odpowiedzialny za swojego pracownika i powinien mieć na względzie jego bezpieczeństwo.
Czym jest w ogólnym słowa znaczeniu praca na wysokościach?
„Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.”
Jakie są najczęstsze przyczyny upadku z wysokości?
• Niewłaściwe zabezpieczenie osobiste
• Brak zachowania należytej ostrożności podczas wykonywanej pracy
• Czynnik ludzki
• Nieszczęśliwy wypadek.
Według danych z GUS, w roku 2002 upadek z wysokości stanowił przyczynę 30% wszystkich wypadków w pracy. Dlatego też tak istotnym jest dobór odpowiednich środków ochrony osobistej.
Kierownik sprzedaży Kanału Bezpieczeństwa, Marek Wyrwas, podkreśla, że częstym powodem braku odpowiedniego zabezpieczenia jest znikoma wiedza dotycząca zintegrowanych systemów ochrony przed upadkiem z wysokości.
BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI- ZADZWOŃ PO PORADĘ DOTYCZĄCĄ ASEKURACJI:

Sales Manager – Safety Channel
Marek Wyrwas
marek@marketbhp.pl
kom. 798-711-686

Podziel się:

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie upubliczniony. Required fields are marked *