15 Lip

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs, w ramach którego wnioskodawcy mogą uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na projekty inwestycyjne dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Termin składania wniosków 16 lipca – 23 sierpnia 2018 r.

Projekt złożony w ramach konkursu powinien dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z parametrów charakteryzujących warunki pracy: mikroklimatu (gorący lub zimny), czynników chemicznych i pyłów, czynników biologicznych, czynników mechanicznych, czynników elektrycznych i elektryczności statycznej, hałasu, ogólnych i miejscowych drgań, niewłaściwego oświetlenia elektrycznego, promieniowania jonizującego, promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego), pola elektromagnetycznego, obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.

 

Przykładowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy w projektach inwestycyjnych współfinansowanych przez ZUS:

1) zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,

2) zakup i instalacja maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty ruchome podesty ruchome przejezdne (do 50 000,00 zł),

3) zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, np.: akustyczno-optycznych sygnalizatorów stref występowania zagrożenia, takich jak: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnętrzne, zbiorniki,

4) zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych np.: nastawnych, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących.

 

Poziom dofinansowania projektów dla mikroprzedsiębiorstw wynosi do 130 tys. zł, a dofinansowanie może stanowić 90% budżetu projektu.

Poziom dofinansowania projektów dla małych przedsiębiorstw wynosi do 200 tys. zł, a dofinansowanie może stanowić 80% budżetu projektu.

Poziom dofinansowania projektów dla  średnich przedsiębiorstw wynosi do 325 tys. zł, a dofinansowanie może stanowić 60% budżetu projektu.

Poziom dofinansowania projektów dla  dużych przedsiębiorstw wynosi do 485 tys. zł, a dofinansowanie może stanowić 20% budżetu projektu.

 

Program jest adresowany do wszystkich płatników składek (w tym dużych firm), którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie wypadkowe, ze szczególnym uwzględnieniem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Planowany termin realizacji projektu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: http://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy.

 

Firmy zainteresowane wyżej zaprezentowanym wsparciem zachęcamy do kontaktu.

Nasi konsultanci są dla Państwa dostępni w dni robocze od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 52 524 09 20 wew.26 lub mailowo: pk@pracodawcy.info.pl .

 

Pozdrawiamy,

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
Gdańska 141/3/6
85-022 Bydgoszcz

e-mail: biuro@pracodawcy.info.pl
tel. 52 524-09-20

www.pracodawcy.info.pl

Podziel się:

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie upubliczniony. Required fields are marked *