Działalność firmy nie opiera się tylko i wyłącznie w sferach handlu Środkami Ochrony Pracy.
Staramy się również zaistnieć w lokalnym środowisku poprzez różnego rodzaju formy rozrywki:
udział w konkursach, sponsoring czy własną drużynę koszykówki.

Sponsorujemy Motorowodne Mistrzostwa Europy

        

Sponsorujemy Młodzieżowe Turnieje Sportowe

        

                    Uczymy bawiąc...                       ...bawimy ucząc

                   

Pomagamy, jeśli umiemy... Wygrywamy, jeśli umiemy...A umiemy!