MARKET BHP, aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów uruchomiło w pobliskiej Pakości własną
produkcję odzieży. Duża [100 stanowisk] szwalnia pozwoliła na wykonywanie odzieży dla klientów
wg własnych, indywidualnych wzorów i wskazówek. Zniknął problem rozmiarów nietypowych, które
nie występują w gotowej odzieży importowanej. Dobór materiału zależy od życzenia klienta lub zgodnie
z normami przewidzianymi dla danego stanowiska pracy i występujących tam niebezpieczeństw.
Również zgodnie z życzeniem klienta odzież może być oznakowana w postaci haftów czy nadruków.

Konkurencyjne ceny jakie są oferowane, szeroki wachlarz tkanin, są wynikiem zawartych umów
przedstawicielskich, m.in. z producentem tkanin, firmą Andropol S.A. Pozwoliło to na przyspieszenie
realizacji zamówień, poszerzenie asortymentu i obniżenie kosztów.