Firma Market BHP jest jedną z największych w swojej branży w Polsce.Nie jest to jednak zasługa
wyłącznie ciężkiej i długoletniej pracy, lecz także, a może przede wszystkim, zasługa kontaktów,
umów przedstawicielskich i umów współpracy z wieloma firmami w całej Polsce.


Mimo, iż zostało osiągnięte już wiele, firma stara się iść dalej, ciągle rozwijając swoje kontakty.
Pozostaje otwarta na nowe możliwości, nowych klientów i nowe rynki współpracy. Każdego stara się
traktować indywidualnie poznając najpierw jego potrzeby, możliwości i oczekiwania. Dlatego oferta
współpracy ma jedynie wyznaczać pewne ogólne normy, a nie stanowić sztywnej ramy wzajemnych relacji.
Od początku istnienia firmy stara się nawiązać kontakty - czy to na podstawie umów przedstawicielskich
czy umów o współpracy - z producentami i importerami Środków Ochrony Pracy. Przez cały okres swojej
dotychczasowej działalności następował i nadal następuje rozwój i zacieśnianie się wzajemnych relacji.


Pojawiają się wciąż nowi partnerzy handlowi. Współpraca z największymi producentami i importerami
pozwala na konkurowanie pod względem jakości, cen oraz szerokiego wachlarzu produktów.
Także wzajemne zaufanie i wsparcie sprawia, że wzajemne relacje są na poziomie partnerskim,
przyjacielskim, a nie typu dostawca-odbiorca. Dotychczasowi partnerzy firmy MARKET BHP, to m.in.:


Chcesz dołączyć do MARKET BHP? Skontaktuj się z najbliższym oddziałem.