Firma MARKET BHP stara się zminimalizować pomyłki do minimum, dlatego w przypadku ofert, zapytań
czy zamówień preferuje formę pisemną: e-mail, fax, list. Daje to gwarancję wyeliminowania
ewentualnych błędów, a przy tym ułatwia wyjaśnienie wątpliwości czy nieścisłości.
Składający zamówienie po raz pierwszy zobowiązany jest dostarczyć:

Aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego, Krajowego Rejestru Sądowego
lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej

Decyzję o nadaniu NIP

Decyzję o nadaniu nr REGON

W przypadku pierwszego zamówienia preferowana jest zapłata w formie gotówki.
W przypadku klientów kupujących po raz kolejny stosowana jest płatności w formie przelewu,
według ustalonego wcześniej terminu.

Z reguły towar dostarczamy własnym transportem, ale zamawiający może odebrać towar
własnym transportem, bądź zlecić wysłanie za pośrednictwem poczty czy firmy spedycyjnej.
Koszty dostawy są ustalane indywidualnie.

W przypadku niektórych zamówień stosowana jest również forma przedpłaty.
Długoletnia obecność na rynku Środków Ochrony Pracy pozwoliła wypracować pewne standardy,
dzięki którym współpraca odbywa się na zasadach partnerskich, z jasno określonymi warunkami.

Długoletnia obecność na rynku Środków Ochrony Pracy pozwoliła wypracować pewne standardy,
dzięki którym współpraca odbywa się na zasadach partnerskich, z jasno określonymi warunkami.