Kontakt

MASZ PYTANIE

LOGO_FV 
 

+48 537 79 71 71

esklep@marketbhp.pl

Infolinia czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy
0
Twój koszyk
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty
Ciekawostki

Kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Kto przeprowadza kontrole?

Organem nadzoru zewnętrznego, przeprowadzającym kontrolę pracodawcy w zakresie BHP, może być Państwowa Inspekcja Pracy lub Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w kodeksie pracy oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy na mocy art. 10 ust. 1 pkt 15 u.p.i.p.

Kto otrzymuje karę?

Karę za uchybienia w zakresie BHP otrzymuje zawsze osoba fizyczna. Najczęściej jest to pracodawca. Jednak jeśli pracownik z własnej woli nie stosuje środków ochrony, w które wyposażył go pracodawca, musi liczyć się z tym, że zostanie na niego nałożona kara od pracodawcy. Pociągnięci do odpowiedzialności mogą zostać również kierownicy działów, budowy, brygadziści czy majstrowie. Jak więc widać, konsekwencje prawne i pieniężne związane z nieprzestrzeganiem zasad BHP mogą dotykać cały szereg osób.

Rodzaje kar:

- ustne pouczenie,

- mandat karny,

- skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.

Wysokości mandatów:

zgodnie z art. 283 § 1 k.p. ten kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 do 30.000 zł. 

Kara pozbawienia wolności:

zgodnie z treścią art. 220 Kodeksu karnego każdy, kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Nie podlega jednak karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

Konsekwencje dla pracownika.

Nieco inny rodzaj odpowiedzialności pojawi się w przypadku pracowników, którzy świadomie decydują się działać wbrew obowiązującym przepisom BHP. W tej sytuacji mamy do czynienia z naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Konsekwencją jest tutaj możliwość zastosowania przez pracodawcę:

- kary porządkowej,

- rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (w tzw. trybie dyscyplinarnym) – dotyczy to w szczególności powtarzających się naruszeń zasad BHP przez oznaczonego pracownika lub jednorazowego zachowania, które w sposób niezwykle poważny doprowadziło lub mogło doprowadzić do poważnej szkody wśród innych zatrudnionych lub w samym zakładzie pracy.

Zgodnie z treścią art. 108 § 1–2 kp za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

- karę upomnienia,

- karę nagany.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną. Jeśli pracownik z własnej woli nie stosuje środków ochrony a pracodawca zostanie obciążony mandatem, jego suma może zostać potrącona z wynagrodzenia czy premii pracownika.

Najczęstsze przykłady nieprzestrzegania przepisów BHP przez pracowników lub/i pracodawców:

- brak obuwia bezpiecznego,

- brak kasku,

- nieodpowiednia odzież do wykonywanej pracy,

- brak okularów ochronnych,

- brak rękawic ochronnych,

- brak zatyczek/nauszników,

- brak odpowiednich zabezpieczeń do pracy na wysokości,

- brak oznaczeń i instrukcji,

- przeterminowana apteczka lub jej brak,

- brak środków gaśniczych w budynkach lub ich złe umiejscowienie,

- stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości,

- spożywanie alkoholu w pracy,

- brak aktualnych badań lekarskich.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta