Kontakt

MASZ PYTANIE

LOGO_FV 
 

+48 537 79 71 71

esklep@marketbhp.pl

Infolinia czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

Formularz kontaktowy
0
Twój koszyk
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Dla Klientów Indywidualnych B2C

1. Przedsiębiorca, kontakt
1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.marketbhp.pl jest Market BHP sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 121 (zwana dalej: „Market BHP”), wpisana do SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000245421, posiadająca REGON: 340088744, NIP: 5562565371, kapitał zakładowy 1 800 000,00 zł, opłacony w całości.
1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
- telefonicznie pod numerem infolinii dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: +48 537 79 71 71 (koszt wg. taryfy operatora)
- poprzez pocztę elektroniczną na adres: esklep@marketbhp.pl,
- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.
 
2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego www.marketbhp.pl
2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Market BHP przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

3. Zamawianie towarów
3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.marketbhp.pl
3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru.
3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.

 4. Korzystanie z e-sklepu
Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej i przy składaniu zamówień za jej pośrednictwem Użytkownik zobowiązuje się do: 
4.1. Używania witryny wyłącznie do składania prawnie wiążących zapytań i zamówień; 
4.2 Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej lub w podobnym przypadku), postaramy się, w możliwym zakresie, skontaktować z Użytkownikiem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń - mamy prawo anulować zamówienie i powiadomić Użytkownika o zaistniałej sytuacji; 
4.3. Podania prawdziwego i dokładnego adresu e-mail, adresu do korespondencji lub innych danych kontaktowych. Jeżeli Użytkownik nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia. 
Składając zamówienie na tym portalu, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów). 

5. Ceny
5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. 
5.2. Do ceny końcowej doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i dla Marketu BHP. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Market BHP zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
5.4. Market BHP zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

6. Dostępność zamówionych towarów
6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są oznaczone statusem dostępności, zgodnym z faktycznymi stanami magazynowymi. 
6.2. Statusy towarów na stronie: 
- towar w magazynie,
- towar na zamówienie.
6.3. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
6.4. Klient ma możliwość zamówienia towarów poniżej stanów magazynowych. Obsługa klienta przesyła wówczas informację o dostępności towaru u producenta oraz przewidywanej dacie najbliższej dostawy z zastrzeżeniem, że data dostawy może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Market BHP.

7. Niemożność zrealizowania zamówienia
7.1.W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Market BHP może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.
 
8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia
8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. 
8.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.
8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres to czas dostawy wynosi  od 1 do 5 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.
8.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.
8.5. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z aktualnie dostępnych płatności online realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.
8.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Klienta firma kurierska. 
8.7. Wyjątek stanowią paczki ponadgabarytowe. W tych przypadkach Klient informowany jest o możliwych sposobach dostawy lub konieczności wniesienia dodatkowej opłaty za nadanie kolejnych paczek. Zmiana sposobu dostawy następuje za zgodą Klienta.

9. Odbiór osobisty
9.1. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówienia, bez dodatkowych opłat w sklepach stacjonarnych:
-Market BHP sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 121, 88-100 Inowrocław,
-Market BHP sp. z o.o., ul. Wołczyńska 47A, 60-167 Poznań.

10. Formy płatności za zamówienie
10.1. Za pobraniem: opcja dostępna wyłącznie przy zamówieniu na wskazany adres.
10.2. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy online dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów Marketu BHP . Po dokonaniu wyboru Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a wybranym operatorem płatności.
10.3. Przelew  tradycyjny na numer konta: numeru konta, na który należy dokonać wpłaty przez Internet lub np. w banku lub na poczcie. 

11. Umowa sprzedaży
11.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu Market BHP www.marketbhp.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że  Market BHP sp. z o.o. może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.
11.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.
 
12. Wykonanie umowy – termin 
12.1. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy lub odbiorze we wskazanym salonie stacjonarnym, Market BHP zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do  5 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Market BHP niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
13. Koszt dostawy
13.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.
13.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i widoczny jest w panelu zamówienia oraz w odnośniku koszty przesyłki na dole strony.
 
14. Odstąpienie od umowy
14.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
14.2. Przedmiotem zwrotu są produkty nowe, bez wad, nienoszące śladów użytkowania.
14.3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
14.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
- pocztą na adres: 
      -Market BHP sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 121, 88-100 Inowrocław,
      -Market BHP sp. z o.o., ul. Wołczyńska 47A, 60-167 Poznań,
- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: esklep@marketbhp.pl.
14.5. Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności.
14.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 14.3. powyżej.
14.7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Market BHP zwraca Klientowi otrzymane płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym Market BHP został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 14.9. poniżej.
14.8. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie - na przykład w przypadku zwrotu do salonu stacjonarnego sprzedawca może zaproponować zwrot należności w gotówce, na co Klient może, ale nie musi wyrazić zgodę. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.
14.9. Market BHP może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia  zwracanej rzeczy.
14.10. Rzeczy należy odesłać na adres:
-Market BHP sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 121, 88-100 Inowrocław lub
-Market BHP sp. z o.o., ul. Wołczyńska 47A, 60-167 Poznań,
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Market BHP o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
14.11. Zwrot rzeczy dokonywany jest przez Klienta na własny koszt.
14.12. Klient może także zwrócić towar osobiście w naszych oddziałach stacjonarnych przy ulicy:
- Marcinkowskiego 121, 88-100 Inowrocław,
- Wołczyńska 47A, 60-167 Poznań.

15. Reklamacje
15.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Market BHP sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady.
15.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.marketbhp.pl może być reklamowana, zgodnie z  przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.
15.3. Reklamację można złożyć w każdym salonie stacjonarnym działającym pod marką Market BHP sp. z o.o. osobiście, drogą mailową lub pocztową.
15.4. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez Market BHP formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym na dole strony w zakładce "DOKUMENTY DO POBRANIA"), który można wydrukować, a następnie odesłać wraz z towarem na adres wybranego oddziału: 
- Market BHP sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 121, 88-100 Inowrocław,
- Market BHP sp. z o.o., ul. Wołczyńska 47A, 60-167 Poznań,
15.5. Zarejestrowani Klienci mogą złożyć reklamację do swoich zamówień bezpośrednio w Panelu Klienta w zakładce "REKLAMACJE".
15.6. Klient składający reklamację, zobowiązany jest do odesłanie wadliwego towaru kurierem na swój koszt. 
15.7. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu lub podać numer zamówienia.
15.8. Market BHP rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.
15.9. Zwracany towar nie powinien być silnie zanieczyszczony. Silne zanieczyszczenie produktu może być podstawą do odrzucenia reklamacji.
15.10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma towar nowy, wolny od wad, naprawę towaru lub zwrot kosztów zakupu a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: esklep@marketbhp.pl
15.11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej w sklepie Market BHP, należna Klientowi kwota pieniężna wraz z ewentualnym przysługującym zwrotem kosztów, zostanie zwrócona Klientowi w salonie, w którym złożona została reklamacja.
15.12. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem Market BHP, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
15.13. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji złożonej w sklepie stacjonarnym – Klient otrzyma o tym informację w zależności od wyboru Klienta poprzez wiadomość e-mail lub sms i jest obowiązany odebrać towar w salonie, w którym składał reklamację w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia.

16. Wymiana
16.1. Przed odesłaniem towaru, należy skontaktować się z Działem Obsługi w celu ustalenia szczegółów wymiany.
16.2. Wymieniany towar Klient odsyła na swój koszt do jednego ze sklepów stacjonarnych firmy Market BHP.
16.3. Po otrzymaniu towaru od Klienta, Market BHP realizuje wysyłkę wymienionego towaru do klienta na podany przez Klienta adres.
16.4. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów za wysyłkę wymienionego towaru.
16.5. W przypadku braku dostępności towaru, Klient informowany jest o alternatywnych rozwiązaniach.
16.6. Wysyłka towaru z magazynów Market BHP, może wydłużyć się o czas dostawy produktu od producenta.
 
17. Anulowanie zamówienia
17.1. Klient nie ma  możliwości samodzielnego anulowania zamówienia, jednakże w ciągu piętnastu minut od złożenia zamówienia może dokonać anulacji zamówienia dzwoniąc na infolinię pod numer tel.: +48 537 797 171 (koszt wg. taryfy operatora)
 
18. Wystawienie faktury
18.1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.
18.2. Market BHP nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
18.3. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta, iż  momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury korygującej przez Market BHP. Market BHP sp. Z o.o. wystawia fakturę korygującą z chwilą zwrotu towaru do Marketu BHP (zwrot w sklepie lub do magazynu Market BHP), co stanowi spełnienie warunków do wystawienia faktury korekty.
18.4. Faktury wystawione do zamówień ze sklepu internetowego przesyłane są drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Klienta i za jego zgodą.

19. Przetwarzanie danych osobowych
W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Market BHP przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta